Reklamace a vrácení

Politika reklamací 

V případě vady produktu zakoupeného u Prodejce má Kupující právo na reklamaci, které je zaručeno zákonem o ochraně spotřebitelů.
Reklamaci je nutné nahlásit elektronicky na e-mailovou adresu Prodejce uvedenou v Obchodních podmínkách.
V reklamaci je třeba stručně popsat závadu, okolnosti (včetně data), za kterých se projevila, osobní údaje Zákazníka, který zboží reklamuje, a žádost Zákazníka v souvislosti s vadou produktu.
Prodávající se k žádosti o reklamaci vyjádří v termínu do 14 dní

Politika vrácení 

Právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení objednaného produktu Zákazníkovi nenáleží, protože předmětem této Smlouvy není předvyrobená věc, ale video vytvořené na zakázku dle požadavků Zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.