Obchodní podmínky

§ 1 Vstupní ustanovení 

  1. Internetový obchod Hello from Africa, dostupný na adrese  www.ahoj-z-afriky.com, ​je vedený společností LINKOUT LIMITED with its seat in 152, Suite Nr.7 Naxxar Road, San Gwann SGN 9030, wpisanej do Malta Business Registry pod Register No C 96974, VAT No MT27832430
  2. Tyto obchodní podmínky se vztahují jak na koncové zákazníky, tak na podnikatele využívající tento obchod a určuje podmínky pro používání internetového obchodu a podmínky a způsob uzavírání kupních smluv se Zákazníky prostřednictvím vzdáleného Obchodu.

§ 2 Definice

   1. Spotřebitel ​- fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu s Prodávajícím prostřednictvím Obchodu. Předmět kupní smlouvy není bezprostředně vázaný na živnost ani povolání této osoby.
   2. Prodávající ​- LINKOUT LIMITED with its seat in 152, Suite Nr.7 Naxxar Road San Gwann SGN 9030, Malta Register No C 96974 VAT No MT27832430 
   3. Zákazník ​- každý podmět nakupující prostřednictvím Obchodu.
   4. Obchodník ​- právní nebo fyzická osoba, která obchoduje pod svým vlastním jménem a využívá služeb Obchodu.
   5. Obchod ​- internetový obchod vedený přes Prodávajícího na internetové adrese www.ahoj-z-afriky.com
   6. Kupní smlouva podepsaná vzdáleně  – kupní smlouva uzavřena se Zákazníkem v rámci organizovaného systému pro uzavírání vzdálených kupních smluv (v rámci Obchodu), bez současné fyzické přítomnosti obou smluvních stran pouze za použití médií pro vzdálenou komunikaci až do chvíle uzavření smlouvy včetně.
   7. Obchodní podmínky ​- tyto obchodní podmínky Obchodu.
   8. Objednávka ​- osvědčení svobodné vůle zákazníka podané pomoci Formuláře objednávky a směřující bezprostředně k uzavření Kupní smlouvy k nákupu produktu nebo produktů s Prodávajícím.
   9. Formulář objednávky – interaktivní formulář dostupný v Obchodě umožňující podání Objednávky, zejména prostřednictvím přidávání Produktů do Košíku a upřesnění podmínek Kupní Smlouvy, způsobu doručení a platby.
   10. Košík ​– součást internetového Obchodu, jsou v něm viditelné všechny Produkty zvolené Zákazníkem a také tam existuje možnost úpravy a upřesnění podmínek Objednávky, zejména množství Produktů.
   11. Produkt ​- dostupná v Obchodě věc/služba, která je předmětem Kupní Smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím. 
   12. Kupní smlouva – smlouva o koupi Produktu uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

§ 3 Kontakt s Obchodem 

    1. Adresa obchodu: LINKOUT LIMITED with its seat in 152, Suite Nr.7 Naxxar Road San Gwann SGN 9030, Malta Register No C 96974 VAT No MT27832430
    2. E-mailová adresa Prodávajícího: info@hello-from-africa.pl
    3. Telefonní číslo Prodávajícího: +48570172547.
    4. Číslo účtu Prodávajícího:
    5. LINKOUT LIMITED
     Kod BIC:  TRWIBEB1XXX
     IBAN: BE19 9671 7024 9312
     Adress: Wise Avenue Louise 54, Room S52
     Brussels
     1050
     Belgium
    6. Zákazník může kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím adres a telefonních čísel uvedených v tomto paragrafu.
    7. Zákazník může Prodávajícího kontaktovat telefonicky v hodinách 10.00 – 18.00.

§ 4 Technické požadavky

K používaní Obchodu, včetně prohlížení sortimentu a skládání objednávek na Produkty je zapotřebí: 

 1. Koncové zařízení s přístupem k internetu a internetovým prohlížečem,
 2. aktivní účet elektronické pošty (e-mail),
 3. povolené soubory cookies,
 4. nainstalovaný program FlashPlayer.

§ 5 Obecné informace

 1. Prodávající v nejširším možném rozsahu, který mu určuje zákon, nenese zodpovědnost za jakékoliv přerušení nebo výpadek funkčnosti internetového obchodu způsobené vyšší mocí, nedovoleným konáním třetích osob případně nekompatibilitou Internetového obchodu s technickou infrastrukturou Zákazníka.
 2. Prohlížení sortimentu Obchodu nevyžaduje zakládání účtu. Vytvoření objednávky Zákazníkem je možné po uvedení potřebných osobních údajů k realizaci objednávky bez zakládání Účtu.
 3. Ceny uvedené v obchodě jsou v méně “polský zlotý” (PLN/zł) a jedná se o ceny brutto (včetně DPH)
 4. Finální cena je součtem všech položek, tedy ceny Produktu/produktů, poštovného a poplatku za zrychlením realizaci objednávky. Zákazník je o všech nákladech informován v průběhu  objednávky na webu Prodávajícího a také ve chvíli, kdy vyjadřuje svůj svobodný souhlas při vzniku Kupní smlouvy.

§ 6 Podmínky podávání Objednávky

Za účelem podání Objednávky je potřeba:

 1. Zvolit Produkt, který bude předmětem Objednávky a následně kliknout na tlačítko „Do košíku”;​
 2. vyplnit Formulář objednávky prostřednictvím vyplnění osobních údajů příjemce Objednávky a e-mailové adresy, na kterou má být objednávka doručena, navíc vyplnit fakturační údaje, pokud Zákazník požaduje fakturu;
 3. kliknout na tlačítko “Objednávám a platím” a potvrdit objednávku;
 4. zvolit jednu z dostupných platebních metod a v závislosti na zvolené platební metodě objednávku uhradit.

§ 7 Nabízené možnosti doručení a platby 

1. Zákazník muže využít následující způsoby doručení objednaného Produktu:

2. Zůstane odeslané prostřednictvím elektronické pošty ve formátu MP4

3. Zákazník může využít následující platební metody obsluhované  skrze platební brány PayPal a Stripe.com

a) Platba převodem na účet Prodávajícího,
b) elektronická platba,

c) platba kartou,

d) PayPal

4. V průběhu výběru platební metody zůstane automaticky připočtena přirážka za využití on-line platby ve výši 1,7 % z celkové částky.

5. Podrobné informace ohledně způsobu doručení a akceptovaných platebních metod se nacházejí na stránkách Obchodu.

§ 8 Provedení Kupní smlouvy

 1. Uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím proběhne po předchozím podání Objednávky Zákazníkem pomocí Objednacího formuláře v Internetovém obchodě shodně s § 6 Obchodních podmínek.
 2. Po podání Objednávky Prodávající ihned potvrzuje jeho přijetí a současně začíná Objednávku realizovat. Potvrzení obdržení Objednávky a jeho přijetí k realizaci proběhne odesláním příslušné e-mailové zprávy odeslané Prodávajícím na e-mailovou adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou během provádění Objednávky, která obsahuje minimálně osvědčení přijetí Objednávky Prodávajícím a její přijetí k realizaci a potvrzení uzavření Kupní smlouvy. Okamžikem obdržení této zprávy Zákazníkem je uzavřena kupní smlouva mezi Zákazníkem a Kupujícím.
 3. Produkt bude odeslán Prodávajícím v uvedeném termínu způsobem doručení, který si Zákazník zvolil v průběhu zadávání Objednávky.
 4. Začátek běhu termínu doručení objednávky při výběru způsobu platby Produktu Zákazníkem formou bankovního převodu, elektronické platbě nebo platbě kartou vzniká v okamžiku připsání částky na bankovní účet Prodávajícího.

§ 9 Právo na odstoupení od smlouvy 

 1. Právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení objednaného produktu Zákazníkovi nenáleží, protože předmětem této Smlouvy není předvyrobená věc, ale video vytvořené na zakázku dle požadavků Zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.

§ 10 Reklamace a záruka

 1. Kupní smlouva se vztahuje na nové Produkty. 
 2. Prodávající je povinný Zákazníkovi doručit nezávadný Produkt.
 3. V případě projevení se jakýchkoliv vad na Produktu zakoupeném od Prodávajícího má Kupující právo na reklamaci opíraje se o příslušné předpisy občanského zákoníku. 
 4. Reklamace je nutno nahlásit písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresy Prodávajícího uvedené v těchto Obchodních podmínkách. 
 5. Doporučuje se v žádosti o reklamaci uvést také popis vady, okolností (včetně data) projevení vady, údaje Zákazníka reklamujícího Produkt a také požadavky Zákazníka v souvislosti s reklamací. 
 6. Prodávající se k žádosti o reklamaci vyjádří bez prodlení, nejpozději do 14 dní a pokud tak neučiní, má se za to, že žádost od Zákazníka byla schválena. 

§ 11 Mimosoudní způsoby řešení reklamací a vymáhání nároků

 1. Podrobné informace o možnosti spotřebitele využít mimosoudní způsoby řešení reklamací a vymáhání nároků a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na úřadech a na webových stránkách okresních (obecních) ombudsmanů, společenských organizací, mezi jejichž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, Vojvodské inspektoráty, Obchodní inspekce a na následujících internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Spotřebitel má následující vzorové možnosti využití mimosoudních prostředků vyřizování reklamací a vymáhání nároků:
 1. Spotřebitel je oprávněn obrátit se na stálý smírný spotřebitelský soud uvedený v čl.  37 zákona ze dne 15.12.2000 o obchodní inspekci (sbírka zákonů z roku 2014, pol. 148, v platném znění) s žádostí o řešení sporu z Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím. 
 2. Spotřebitel je oprávněn se obrátit na oblastního inspektora obchodní inspekce v souladu s čl.  36 zákona ze dne 15. 12. 2000 o obchodní inspekci (Sbírka zákonů z roku 2014, bod 148, ve znění pozdějších předpisů) se žádostí o zahájení mediačního řízení ve věci smírného ukončení sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím.
 3. Spotřebitel může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi ním a Prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci místního (obecního) ombudsmana spotřebitelů nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně Federace Spotřebitelů, Sdružení Polských Spotřebitelů). 

§ 12 Osobní údaje v Internetovém obchodě

 1. Správcem osobních údajů Zákazníků hromaděných prostřednictvím Internetového obchodu je Prodávající.
 2. Osobní údaje Zákazníků hromaděné správcem prostřednictvím Internetového obchodu jsou hromaděné za účelem realizace Kupní smlouvy a pokud k tomu vyjádří Zákazník souhlas, tak také k marketingovým účelům.  
 3. Příjemci osobních údajů Zákazníků Internetového obchodu mohou být:
  1. V případě Zákazníka, který využívá v Internetovém obchodě způsob elektronické platby nebo platby platební kartou, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě.
 4. Zákazník má právo přístupu k obsahu svých osobních údajů a jejich opravě. 
 5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených v Obchodních podmínkách nezbytných k uzavření Kupní smlouvy má za následek nemožnost uzavření této smlouvy.
 6. Fotografie v kreativách, které používáme pro naše reklamní kampaně, jsou vytvořeny pomocí generátoru tváří s umělou inteligencí (fotografie neexistujících lidí).

§ 13 Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu jsou uzavírány v polském jazyce. 
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek z vážných důvodů, kterými jsou: změny právních předpisů, změny způsobů platby a doručení - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivní implementaci ustanovení těchto Obchodních podmínek.  O každé změně bude Prodávající Zákazníka informovat minimálním předstihem 7 dní.
 3. V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník;  zákon o poskytování služeb elektronicky;  zákon o právech spotřebitele, zákon o ochraně osobních údajů. 
 4. Zákazník má právo využít mimosoudní prostředky k vyřízení reklamace a vymáhání nároků.  Za tímto účelem může podat stížnost prostřednictvím online platformy EU ODR dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/​.